Carta de 1971-07-16 a Josep Ferrater Mora des de San Vicente de la Barquera (Espanya)

González Muela, Joaquín
Share
Comunica a Ferrater la mort de Phyllis i explica que es va fer una cerimònia en memòria seva. Comenta que s'han reunit a S.Vicente el grup de Bryn Mawr ​
In copyright In copyright