Targetó de [s.d.] a José Ferrater Mora des de [Madrid] ([Espanya])

Rico, Francisco
Share
Rico celebra les felicitacions de Ferrater ​
​Tots els drets reservats