Carta de 1983-09-15 a Nicholas Rescher des de Bryn Mawr (Estats Units d'Amèrica)

Ferrater Mora, Josep
Share
Ferrater envia a l'APQ un article sobre opinions epistemològiques d'Ortega y Gasset ​
In copyright In copyright