Carta de 1982-11-01 a José Ferrater Mora des de Ponce (Puerto Rico)

Ramos Mattei, Carlos J.
Compartir
Ramos invita a Ferrater a participar en un simposi en honor al centenari d'Ortega y Gasset. Li comunica la data i informa de la posterior publicació del text en una revista de la Universitat ​
​Tots els drets reservats