Carta de 1982-12-12 a Pedro Laín Entralgo des de Villanova (Estats Units d'Amèrica)

Ferrater Mora, José
Share
Ferrater felicita a Laín pel nomenament a president de l'Academia. Demana que accepti formar part d'un comitè per la traducció a l'anglès d'obres filosòfiques espanyoles i italianes ​
​Tots els drets reservats