Carta de 1961-08-01 a José Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

Laín Entralgo, Pedro
Share
Laín Entralgo espera que l'editorial Revista de Occidente hagi enviat a Ferrater una còpia de "Teoría y realidad del otro". Li demana permís per publicar en una revista la versió castellana de l'article de Ferrater "Idea of man" ​
​Tots els drets reservats