Carta de 1967-03-27 a Josep Ferrater Mora des de Barcelona (Espanya)

Porcel, Baltasar
Share
Porcel comenta a Ferrater la possibilitat de fer-li una entrevista per una publicació destinada a temes d'interès general: política, ètica, etc. Li fa una relació de personatges entrevistats i d'altres pendents ​
In copyright In copyright