Carta de 1985-08-22 a José Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

Pérez Vera, Elisa
Share
La Universidad Nacional de Educación a Distancia concedeix el títol de Doctor Honoris Causa al professor Ferrater ​
​Tots els drets reservats