Carta de 1982-11-29 a José Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

País (Diari)
Tamames, Ramón
Share
Tamames acusa recepció de l'article de Ferrater per l'Anuari ​
​Tots els drets reservats