Carta de 1976-10-04 a José Ferrater Mora des de Toulouse (França)

Guy, Alain
Share
Comenta que fa temps que no sap res d'ell directament, només a través dels seus deixebles. Li fa saber que el seu pare va morir als 89 anys. Comunica que la tesi de la seva esposa sobre Xirau és a punt de sortir i li demana si en pot fer difusió. Li proposa de fer una ressenya sobre el volum col·lectiu i també el permís per a la traducció d'un capítol d'un seu llibre per a incloure'l en el proper volum. Comenta que va estar a Madrid i va poder veure alguns coneguts comuns ​
​Tots els drets reservats