Carta de 1980-10-20 a Josep Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

Ortega Spottorno, José
Share
Ortega envia a Ferrater el número de "El País" on apareix l'article dedicat a Ortega y Gasset; comenta que li han canviat el títol ​
In copyright In copyright