Carta de 1984-04-16 a José Ferrater Mora des de Santander (Espanya)

Nieto Blanco, Carlos
Share
Nieto lamenta que no es pogués trobar amb Ferrater a Salamanca. Li explica que l'article que ha escrit per al monogràfic que li dedicarà la revista "Enrahonar" se centra en la seva ontologia. Li comunica que finalment la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo ha decidit organitzar un "Encuentro", en comptes d'un curs, dedicat a Ferrater, i que ell es farà càrrec de buscar els interlocutors per a aquesta trobada. Li proposa que aquest acte tingui lloc després d'un seminari que dirigirà V. Camps per tal que els filòsofs que hi participen siguin aquests interlocutors ​
​Tots els drets reservats