Carta de 1987-02-01 a José Ferrater Mora des de Santander (Espanya)

Nieto Blanco, Carlos
Share
Nieto explica a Ferrater que es va presentar pel desembre a una plaça de filosofia a la Universidad de Oviedo i va guanyar-la. Ara doncs, que tindrà temps per fer recerca, ha pensat en fer un treball que titularia "Ontología e historia" que estudiaria l'ontologia del segle XX mitjançant l'estudi dels autors més representatius. Li agraeix que Alianza li enviï aviat una còpia de "Hecho en Corona" i li comenta que ja n'ha vist una crítica molt favorable a l'ABC ​
​Tots els drets reservats