Carta de 1988-08-24 a José Ferrater Mora des de Santander (Espanya)

Nieto Blanco, Carlos
Share
Nieto informa Ferrater que encara no té notícies del seu afer amb la justícia per recuperar la plaça d'universitat que se li va treure. Li agraeix que li hagi enviat un exemplar de la nova edició de "El ser y la muerte" i li comenta que ha llegit "El juego de la verdad". Considera que de les tres novel·les que ha llegit, aquesta és la que enganxa més al lector. Acaba la carta parlant-li dels seus últims treballs: un article sobre la recepció de Krause i Hegel a Espanya a la revista "Sistema", i la redacció d'un projecte sobre el gir lingüístic en filosofia contemporània ​
​Tots els drets reservats