Carta de 1981-12-03 a Carlos Nieto Blanco des de Villanova (Estats Units d'Amèrica)

Ferrater Mora, José
Share
Ferrater escriu a Nieto per acusar-li recepció de la seva carta en què li adjunta el llistat dels seus escrits que fins ara ha recollit. Li explica que quan torni de Mèxic li enviarà alguns llibres i articles que no té, i li donarà referències d'on pot trobar la bibliografia restant. Li comenta que acaba de sortir l'edició anglesa del seu "Festschrift", "Transparencies", i que si no pot enviar-li el llibre li enviarà les observacions finals que hi ha escrit en resposta a les contribucions ​
​Tots els drets reservats