Carta de 1983-04-06 a José Ferrater Mora des de Santander (Espanya)

Nieto Blanco, Carlos
Share
Nieto comunica a Ferrater que li ha enviat 130 noves pàgines de la tesi i que ara ja només li resta la secció dedicada al mètode, que calcula que no passarà dels 50 folis. Espera que tingui la tesi enllestida dintre d'un mes i que pugui llegir-la pel juny. Li demana que escrigui una carta valorant el seu treball, que voldria incloure en un apèndix final de la tesi. Li expressa el seu desig de veure'l a Madrid o a Oviedo, i li comunica que el curs d'estiu que havia de preparar sobre ell a la Universidad Menéndez y Pelayo ha estat cancel·lat ​
​Tots els drets reservats