Carta de 1982-01-23 a Carlos Nieto Blanco des de Villanova (Estats Units d'Amèrica)

Ferrater Mora, José
Share
En aquesta carta Ferrater comenta a Nieto on pot trobar els seus llibres i articles que no ha pogut obtenir. Li parla de la molta o poca importància que atribueix a cada treball (nul·la en el cas de "Cóctel de verdad") i li recomana que llegeixi les últimes edicions dels treballs ("Unamuno", "El ser y la muerte", els que apareixen a "Obras Selectas", "Indagaciones sobre el lenguaje", etc.) Considera que el material que haurà recollit és suficient per estudiar la seva obra i li confirma que li podrà enviar una còpia de l'edició anglesa del seu "Festschrift", "Tranparencies. Essays in Honor of José Ferrater Mora" ​
​Tots els drets reservats