Carta de 1983-08-18 a Carlos Nieto Blanco des de Villanova (Estats Units d'Amèrica)

Ferrater Mora, José
Compartir
Ferrater felicita Nieto per haver obtingut el grau de doctor. Considera que la seva tesi serà un punt de partença indiscutible per a tot aquella persona que en el futur s'interessi per la seva obra. Li comenta que ara té molt interès perquè la tesi pugui publicar-se i farà gestions amb Francisco Rico i Victòria Camps, que van mostrar interès per publicar-la. Tanmateix li agrairà que ell també faci gestions amb altres editorials espanyoles. Li explica que encara que li consta que "El mundo del escritor" ja ha estat publicat, encara no n'ha vist cap exemplar. Quan els tingui ja n'hi enviarà un. Acaba la carta comentant-li que tan bon punt la ciàtica que pateix li ho permeti, continuarà amb la revisió a fons d' "El ser y el sentido" ​
​Tots els drets reservats