Carta de 1983-02-21 a José Ferrater Mora des de Ithaca (Estats Units d'Amèrica)

Morón Arroyo, Ciriaco
Compartir
Morón Arroyo envia a Ferrater el programa del simposi que tindrà lloc a la Cornell University sobre la figura d' Ortega y Gasset. Li detalla les qüestions referides a la seva estada i al mateix simposi (l'informa del fet que es publicaran les actes de l'esdeveniment) ​
​Tots els drets reservats