Carta de 1983-01-07 a José Ferrater Mora des de Santiago de Xile (Xile)

Morales, José Ricardo
Compartir
Morales escriu a Ferrater poc abans d'iniciar un viatge de tres mesos a França i Espanya per donar-li les dates on seran a cada lloc i les adreces dels hotels on s'estaran. Espera que, si no poden coincidir enlloc, almenys puguin parlar-se per telèfon ​
​Tots els drets reservats