Carta de 1982-11-25 a José Ricardo Morales des de [Villanova] ([Estats Units d'Amèrica])

Ferrater Mora, José
Compartir
Ferrater agraeix els comentaris i les lloances que Morales li ha fet de "Claudia, mi Claudia". Està d'acord amb Morales en el fet que hi ha semblances en les seves respectives maneres d'escriure ficció (sobretot pel que fa a la ironia i als jocs lingüístics). Concretament creu que aquestes semblances queden ben reflectides en l'obra de Morales "Nuestro norte es el Sur". Ferrater espera que es puguin retrobar a Espanya on ha d'anar al mes de gener per fer unes conferències ​
​Tots els drets reservats