Carta de 1979-11-25 a Josep Ferrater Mora des de [París (França)]

Espejo, Paz
Share
Explica a Ferrater com ha estat la seva vida en tots els anys que no s'han comunicat. Demana informació respecte als estudis de Medicina a Espanya per al seu fill que està estudiant a Cuba i vol continuar la carrera en una universitat espanyola ​
In copyright In copyright