Carta de 1978-10-04 a José R. Echeverría des de [Villanova (Estats Units d'Amèrica)]

Ferrater Mora, Josep
Share
Ferrater escriu a Echeverría després d'un any de no estar en contacte amb ell. El posa al dia de les novetats editorials de la seva obra ("De la materia a la razón", la nova edició d' "El ser y la muerte", "Siete relatos capitales", i la sisena edició del "Diccionario de filosofía"). Li explica que l'edició espanyola del "Festschrift" encara és lluny de fer-se efectiva, però en canvi ha sorgit la possibilitat que a través de Humanities Press, Priscilla s'encarregui de fer-ne una edició anglesa. Li comenta els detalls de l'edició i li comunica que la seva contribució ha estat traduïda i abreujada (s'ha suprimit l'última part del text). Acaba la carta explicant-li algunes qüestions personals (l'extirpació d'un càncer de bufeta i un viatge al Marroc i a Kènia). ​
In copyright In copyright