Carta de 1980-04-06 a Josep Ferrater Mora des de París (França)

Espejo, Paz
Share
Està contenta d'haver rebut notícies de Ferrater i li agraeix els llibres tramesos. Explica que centra la seva recerca en temes de pensament i feminisme. Comenta que ha rebut informació sobre algunes facultats de medicina espanyoles ​
In copyright In copyright