Carta de 1980-04-06 a José Ferrater Mora des de París (França)

Espejo, Paz
Compartir
Està contenta d'haver rebut notícies de Ferrater i li agraeix els llibres tramesos. Explica que centra la seva recerca en temes de pensament i feminisme. Comenta que ha rebut informació sobre algunes facultats de medicina espanyoles ​
​Tots els drets reservats