Carta de 1983-11-09 a José Ferrater Mora des de Santiago de Xile (Xile)

Morales, José Ricardo
Compartir
Morales felicita Ferrater per "El mundo del escritor" i expressa el seu acord amb les tesis que Ferrater hi defensa. Destaca especialment el tractament que dóna a Valle-Inclán. S'interessa per si ja ha acabat la nova edició de "El ser y el sentido" i assumeix que Taurus ja deu haver publicat l'edició castellana del seu "Festschrift". Li comenta que aviat es publicaran a Madrid vuit de les seves obres i que la revista "Modern International Drama" li ha publicat "Cómo el poder de las notícias nos da notícias sobre el poder" i que properament també sortirà la versió anglesa de "Orfeo y el desodorante". Morales li detalla l'argument de l'última obra que ha escrit, "El torero por las astas (Españolada en dos actos)", que li enviarà properament. Acaba la carta fent-li saber que un amic seu, Renato Espoz, ha proposat el nom de Ferrater a la Fundació Guggenheim per informar del seu treball en vistes a obtenir una beca ​
​Tots els drets reservats