Postal de 1980-08-12 a Josep Ferrater Mora des de París (França)

Espejo, Paz
Share
Comenta a Ferrater que ha rebut notícies positives respecte al possible trasllat del seu fill a la UAB. Explica que a aquest se li fa molt difícil aguantar la situació a Cuba ​
In copyright In copyright