Carta de 1982-09-08 a Antoni Mora des de [s.l.]

Ferrater Mora, Josep
Share
Ferrater agraeix a Mora les atencions rebudes durant la seva estada a Sitges. Li comunica que li enviarà dos dels seus llibres on podrà trobar una bibliografia completa dels seus treballs fins l'any 80 ​
In copyright In copyright