Carta de 1984-12-31 a Antoni Mora des de Villanova (Espanya)

Ferrater Mora, Josep
Share
Ferrater envia a Mora un text corregit de l'entrevista amb Xavier Rubert. Demana que l'informi sobre el futur d'aquest llibre d'entrevistes i dels altres projectes que té entre mans ​
In copyright In copyright