Carta de 1969-03-03 a Josep Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

Marías, Julián
Share
Marías escriu a Ferrater per recordar-li la contribució que li va demanar per l'homenatge que es vol fer a X. Zubiri ​
In copyright In copyright