Carta de 1960-12-17 a Josep Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

Marías, Julián
Share
Marías agraeix a Ferrater la tramesa de "Philosophy Today" i li explica que està embrancat escrivint el segon volum del llibre sobre Ortega. Li parla del projecte de Larousse de fer una entrada sobre filosofia per a una enciclopèdia i l'informa de l'extensió del termini per al lliurament de l'article. Li agrairà que accepti escriure les seccions sobre lògica i epistemologia. Marías expressa a Ferrater el seu desig de que alguna editorial americana li edités "Los Estados Unidos en escorzo", i li demana si podria iniciar les gestions amb alguna editorial ​
In copyright In copyright