Carta de 1958-12-07 a José Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

Marías, Julián
Compartir
Marías acusa recepció de l'edició castellana del llibre de Ferrater sobre Ortega i espera que ell hagi rebut el segon volum de les seves "Obras". Actualment està corregint les proves d'impremta de tres llibres: el tercer volum de les "Obras", l'onzena edició d' "Historia de la filosofía", i la nova edició de "Filosofía actual" que es dirà "La Escuela de Madrid". Marías li explica com va la redacció del seu llibre sobre Ortega, que espera tenir a punt abans de viatjar als EUA i a Puerto Rico. Acaba la carta parlant-li d'altres escrits seus que ha publicat i fent-li saber que s'ha traslladat de casa ​
​Tots els drets reservats