Carta de 1960-10-04 a Josep Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

Marías, Julián
Share
Marías comenta a Ferrater que està corregint el sisè volum de les seves "Obras", i que publicarà un recull d'articles amb fotografies amb el nom de "Imagen de la India". Li demana si pot llegir un article que ha publicat a la revista "Foreign Affairs" i fer-li un comentari. Li parla d'un projecte que Larousse li ha encarregat. Es tractaria de fer l'entrada "filosofia" en una enciclopèdia metòdica. A causa del fet que ell no té massa temps, ha pensat en dividir l'article en subapartats i demanar als amics que en facin un. Li agrairia molt que ell pogués fer l'entrada sobre lògica. Considera que tot i no ser una tasca massa engrescadora, farien un gran servei a la cultura i evitarien que l'encàrrec caigués en mans poc qualificades ​
In copyright In copyright