Carta de 1951-02-11 a Josep Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

Marías, Julián
Share
Marías expressa a Ferrater el seu desig de veure la nova edició del "Diccionario" i de ressenyar-lo en alguna revista. Li parla de les seves activitats més recents: una conferència al Instituto Francés i un curs de dotze lliçons sobre la vida intel·lectual a l'Espanya romàntica. Li explica que de moment no s'han reiniciat les activitats del Instituto de Humanidades perquè Ortega y Gasset ha marxat una temporada a Lisboa. Li comenta un parell d'articles que ha escrit a dues revistes i li demana que se'ls llegeixi. Li parla també d'altres articles que ha publicat en revistes internacionals i de l'últim llibre que G. Marcel li ha enviat, "The Mistery of Being", que mostra tenir un bon coneixement de la filosofia espanyola, no com al darrer llibre de Bochenski on Ortega no hi és citat ​
In copyright In copyright