Carta de 1948-07-26 a Josep Ferrater Mora des de Sòria (Espanya)

Marías, Julián
Share
Marías agraeix a Ferrater la llarga carta que li ha enviat en què li fa comentaris molt elogiosos de cadascun dels seus llibres i li detalla les seves noves publicacions. Pel que fa a les obres de Ferrater constata que alguna cosa ha arribat a Espanya i que intentarà aconseguir-les. Li demana que li enviï un exemplar del "Diccionario" encara que estigui a punt de sortir la nova edició, així li podrà fer alguns suggeriments. Marías constata les dificultats existents perquè es publiquin llibres de filosofía espanyola als EUA i considera que si Ortega o Zubiri fossin anglesos, se'ls donaria un altre tracte. Li comenta que fa poc va veure Zubiri i aquest va manifestar el seu respecte per l'obra de Ferrater. Acaba la carta agraint tota la informació que Ferrater li ha donat sobre els llibres de lògica i epistemologia que es publiquen als EUA i li demana que li enviï els que consideri més interessants ​
In copyright In copyright