Carta de 1961-05-18 a Josep Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

Marías, Julián
Share
Marías informa Ferrater que acaba de tornar de Finlàndia, Suècia, Noruega i Dinamarca, on ha donat onze conferències. Li detalla l'extensió i el contingut dels apartats que Ferrater escriurà per a l'Enciclopèdia Metòdica Larousse sobre lògica i epistemologia. Marías s'interessa per si ha rebut el volum sisè de les seves "Obras" i li parla d'un article que ha escrit a "Foreign Affairs" que li agrairà que llegeixi. Acaba la carta parlant-li de les activitats que l'ocupen ​
In copyright In copyright