Carta de 1970-10-13 a Josep Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

Marías, Julián
Share
Marías escriu a Ferrater des d'Indiana i manifesta el seu desig de poder-lo trobar a Nova York. El felicita per "Indagaciones sobre el lenguaje", que ha trobat de gran interès però massa breu per la quantitat de continguts que hi tracta. Per això l'anima a escriure'n una versió més ampliada. El felicita pel fet que escrigui a "La Vanguardia" i manifesta sentir-se horroritzat pel fet que Ferrater s'estigui plantejant reescriure "El ser y el sentido". Li comenta els últims llibres que li han traduït a l'anglès i s'alegra que "Antropología Metafísica" li hagi agradat. Acaba la carta explicant-li que recentment ha estat a l'Argentina i que va tenir un auditori de cinc mil persones ​
In copyright In copyright