Carta de 1948-10-29 a Josep Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

Marías, Julián
Share
Agraeix a Ferrater la tramesa del "Diccionario" i la considera una obra excel·lent. Comenta que ha escrit una nota per a una revista de psicologia i li adjunta amb la carta, però li fa saber que el comentari detallat d'alguns aspectes del "Diccionario" no els hi podrà enviar fins més endavant ja que han operat la seva esposa d'apendicitis. Per aquesta mateixa raó encara no ha pogut llegir els llibres que li va enviar de Ledger Wood i de Carnap. Marías s'interessa per dos llibres que no coneix de L. S. Stebbing i de Cohen i Nagel. Marías comunica a Ferrater que Ortega y Gasset ha decidit tirar endavant, amb la seva col·laboració, un "Instituto de Humanidades" a Madrid per a impartir-hi classes de filosofia per al gran públic. De moment hi impartiran cursos Ortega, ell, García Gómez i Benito Gaya. Li parla de l'estada a Madrid de H. Gouhier i del treball de Zubiri, i l'anima a aprofitar la riquesa bibliogràfica de la biblioteca Johns Hopkins ​
In copyright In copyright