Carta de 1949-01-30 a Josep Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

Marías, Julián
Share
Marías explica a Ferrater l'èxit que està tenint el Instituto de Humanidades, que han endegat Ortega y Gasset i ell. Només per al curs d'Ortega ja s'han inscrit 700 persones: explica els diferents cursos que es donen i el tipus de gent que hi assisteix, de totes les edats i nivells culturals. Li reitera la bona impressió que li ha causat el "Diccionario" i li parla dels articles que ha escrit recentment, concretament d'un sobre l'autoritat de l'intel·lectual que li agradaria poder publicar als EUA. Li comenta que la revista "Occidental" de Nova York vol publicar ressenyes d'alguns dels seus llibres i que li agradaria molt que Ferrater escrivís la ressenya d' "Introducción a la filosofia". Acaba la carta agraint-li la informació que li ha donat sobre algunes publicacions de lògica i li explica quins són els seus projectes actuals ​
In copyright In copyright