Carta de 1960-01-14 a Josep Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

Marías, Julián
Share
Marías comenta a Ferrater la situació difícil per la que passa la seva família a causa de la malaltia del germà de la seva esposa, Ricardo Franco. Li comenta els llibres que ha tingut entre mans: corregir les galerades d' "Introducción a la filosofía", les de la dotzena edició de la "Historia de la filosofía" i del cinquè volum de les seves "Obras". Ja ha acabat el primer volum del seu llibre sobre Ortega que tindrà com a subtítol "Circunstancia y vocación". Marías li explica que ha proposat la seva candidatura per a l'Institut International de Philosophie en una carta i que li sembla que ha trobat una nova interpretació de la noció d'"alétheia". Acaba la carta comentant-li algunes de les seves últimes publicacions ​
In copyright In copyright