Carta de 1955-11-29 a Josep Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

Marías, Julián
Share
Marías envia un article a Ferrater i li parla del projecte de "Cuadernos Hispanoamericanos" de dedicar un número d'homenatge a Ortega i Gasset. Li demana un article sobre els problemes lògics en l'obra d'Ortega, encara que té carta blanca per escriure sobre el que vulgui. La petició sobre lògica té a veure amb el fet que els diversos articles de l'homenatge no es trepitgin el tema. Li explica la quantitat de feina que ha tingut: corregir nombroses proves d'impremta de dos llibres i fer tres conferències sobre Ortega que han tingut un gran èxit. Acaba felicitant-lo per un article que Ferrater ha publicat a "Insula" ​
In copyright In copyright