Carta de 1955-09-17 a Josep Ferrater Mora des de Sòria (Espanya)

Marías, Julián
Share
Marías explica a Ferrater que ha conegut a Heidegger i que li agradaria molt comentar-li quines han estat les seves impressions. Potser les reflectirà en un article que li enviarà. Al seu parer, Heidegger no és comparable a Ortega en molts sentits, tant com a filòsof com a persona. Considera que és incapaç de sortir dels seus supòsits o de qüestionar-se'ls, ja que no va saber contestar-li cap de les seves preguntes. Marías li comenta tots els llibres que té en premsa o ja publicats i promet enviar-los-hi. També li parla de dos articles seus i del fet que va trobar-se Zubiri Sant Sebastià ​
In copyright In copyright