Carta de 1953-10-02 a Josep Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

Marías, Julián
Share
A petició de Ferrater, Marías li dóna l'adreça d'Ortega i Gasset a Alemanya. Li expressa el desig de llegir aviat el llibre que ha escrit sobre lògica i el que ha escrit sobre Ortega. Li parla del congrés on va anar a Ginebra i la manca de rigor intel·lectual que hi va trobar, tot i les figures de renom que hi havien. Marías li explica que en un altra carta li parlarà de l'expressió i els gèneres literaris, una qüestió difícil però de gran interès, i li comenta que encara ha de dedicar moltes hores al llibre "La estructura social" ​
In copyright In copyright