Carta de 1988-02-03 a José Ferrater Mora des de Barcelona (Espanya)

Vendrell, Elisabet
Compartir
Elisabet Vendrell escriu a Ferrater per comunicar-li que ha fet arribar al sr. León Sánchez Cuesta un taló per import de 37.800 ptes. corresponent al pagament d'un l'article. Li prega que un cop hagi rebut l'ingrés li faci arribar el rebut signat ​
​Tots els drets reservats