Carta de 1985-06-19 a José Ferrater Mora des de [Mèxic D.F.] ([Mèxic])