Carta de 1975-05-17 a Josep Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

Nadal, José Ramón
Share
Nadal comunica a Ferrater que el programa dedicat a ell es va emetre sota el títol "Ferrater Mora, filósofo, irónico y cinéfilo" i que va tenir una bona acollida. L'informa dels passos que ha de seguir per aconseguir una còpia ​
In copyright In copyright