Carta de 1983-10-28 a Josep Ferrater Mora des d'Austin (Estats Units d'Amèrica)

González Gerth, Miguel
Share
Es convida a Ferrater a donar una conferència sobre el pensament d'Ortega y Gasset i una xerrada com a autor de novel·les i pel·lícules ​
In copyright In copyright