Carta de 1963-05-24 a José Ferrater Mora des de Detroit (Estats Units d'Amèrica)

Parker, ?
Share
Desprès d'estudiar a Döblin, Parker intenta establir connexions entre Döblin i Ortega y Gasset, per aquest motiu demana a Ferrater si la aconsellar ​
​Tots els drets reservats