Carta de 1964-11-06 a José Ferrater Mora des de Bilbao (Espanya)

Villalonga, Antonio
Share
Villalonga escriu a Ferrater per demanar-li si li podria fer arribar el butlletí d'informació o la revista que edita el centre de documentació y d'estudis. Malgrat fer-li aquesta petició desconeix si el centre s'ha arribat a crear ​
​Tots els drets reservats