Carta de 1956-04-24 a Josep Ferrater Mora des d'Oxford (Gran Bretanya)