Carta de 1987-05-16 a José Ferrater Mora des de Barcelona (Espanya)

Giner, Salvador
Compartir
Giner comunica a Ferrater que ha pensat que la Universitat de Barcelona podria fer-lo Doctor Honoris Causa aprofitant l'avinentesa dels seus 75 anys, i que ja ha començat a endegar el procés. Li comenta que ell i Mosterín estarien encantats de fer-se càrrec del futur del "Diccionario" i del "Nachlass" el dia que ell no hi sigui. Li demana que no s'oblidi de deixar constància d'aquest encàrrec en el testament, altrament no podria col·laborar en la tasca editora i administrativa. Giner li agraeix que li hagi enviat "Hecho en Corona" i "Ventana al mundo". Li comunica que Victòria Camps va ser nomenada catedràtica. Per acabar, li agraeix les gestions que ha fet a Nova York perquè pugui ocupar la Càtedra Rey Juan Carlos I ​
​Tots els drets reservats